TNU

:::

「桃園市政府111年度補助弱勢勞工在職進修學分費」宣導海報

  • 2022-07-06
  • 羅 大衛
{{Alt_title}}

桃園市政府勞動局   
 
 
地  址:
傳  真:  
承 辦 人:
聯絡電話:
電子郵件:
 
受 文 者:
發文日期:
中華民國    
發文字號:
字第
速  別:
密等及解密條件或保密期限:
   
附  件: 共()件   
 
 
主旨:
 
說明:  
 
 
 
 
   
 
正本:
副本:  
 
   
 
決行層次:建請     層決行