TNU

:::

「桃园市政府111年度补助弱势劳工在职进修学分费」宣导海报

  • 2022-07-06
  • 罗 大卫
{{Alt_title}}

桃园市政府劳动局   
 
 
地  址:
传  真:  
承 办 人:
联络电话:
电子邮件:
 
受 文 者:
发文日期:
中华民国    
发文字号:
字第
速  别:
密等及解密条件或保密期限:
   
附  件: 共()件   
 
 
主旨:
 
说明:  
 
 
 
 
   
 
正本:
副本:  
 
   
 
决行层次:建请     层决行