TNU

:::
浏览人次: 12992

教务长室

This is an image          

基本资料
姓名:汪以仁
现职:教务长
E-MAIL:
yjwang@mail.tnu.edu.tw

学历
     国立台湾大学电机工程学系博士
经历      
     东南科技大学进修部主任
     东南科技大学电机工程系主任
     东南科技大学电资学院院长
     东南科技大学学务长

 
教务长室:中山楼二楼
联络电话:02-86625820
传真:02-26627519
 
职务代理人:注册组杨梅玉组长